Kosmetologföreningen i Finland är en professionell föreningen grundades i år 1938

Kosmetologföreningen i Finland informerar konsumenter och aktörer av samhället om hudvård experters kunnande och yrkeskunskap. 

Föreningen utvecklar samarbetet med olika organisationer, myndighet och institut. Vi fungerar också i samarbetet med medium och förmedlar information om industris aktörer och fenomen.  Skönhets industri hörs till social och hälsa industri.

Våra medlemmar är kosmetologer, speciellkosmetologer och kosmetika konsulter och de alla hörs till skönhetsindustri men de fungerar vid hälsovårds beröringspunkt.

Välstånd industri beskriver väl industris arbetsuppgifter och studier. Kosmetologer kan också utbilda sig till estenomen i yrkeshögskolan.